Ukončené zahraniční projekty

(ICT PSP EC, konec 12/2015)

(EC, 2015)

(EC, 2015)

SCIROCCO (Scaling Integrated Care in Context) je konsorcium 10 evropských partnerů, kteří společně tvoří online nástroj pro hodnocení připravenosti k implementaci integrované péče v jednotlivých regionech/organizacích. Problematika integrované péče v ČR je dlouhodobě diskutována, ale v současné době není implementována do praxe. Pro integrovanou péči chybí jednotlivé metodologie, jejíž vypracování jsou cílem projektu a vedou k pochopení, jakým způsobem integrovanou péči implementovat. Hlavní důraz je kladen na kontext a prostředí systémů zdravotní péče pro přijetí integrované péče. Více informací o projektu naleznete na následujícím odkaze http://www.scirocco-project.eu/.

Maturity model - Model připravenosti pro integrovanou péči

 

V roce 2015 byl pod záštitou Lékařské fakulty v Olomouci spuštěn projekt Connected for Health, který měl za úkol identifikovat, otestovat a vyhodnotit nové i stávající systémy a služby (př. videokonzultace) pro poskytování dostupné domácí zdravotní péče prostřednictvím otevřených FTTH (Fiber To The Home) sítí.

Koordinátorem celého projektu byl finský Regional Council of South Ostrobothnia (RCSO) a doba realizace projektu byla 5. 6. 2015 – 4. 6. 2016, kdy poskytovatelem podpory byla Evropská komise. 

Smyslem projektu bylo najít nejvhodnější, uživatelsky nejpřívětivější a nákladově nejefektivnější kombinaci systémů pro naplňování individuálních potřeb pacientů a získat důkazy pro národní i regionální stakeholdery (poskytovatelé, operátoři, regulátoři apod.) o výhodách FTTH sítí pro domácí péči.

Testování bylo prováděno ve čtyřech pilotních studiích s koncovými uživateli v řídce obydlených oblastech s omezeným přístupem k síti ve Finsku, Švédsku a Dánsku, stejně jako v hustěji obydlených oblastech s vysoce kvalitním připojení k síti. Cílem pilotních studií bylo:

  • Zvýšit počet spojení pacienta s rodinou prostřednictvím virtuálních prostředků,
  • zvýšit počet virtuálních schůzek doktorů s pacienty v domácí péči,
  • redukovat administrativní práci pro personál poskytující domácí péči,
  • zlepšení přístupu ke zdravotním údajům (př. změna léků),
  • lepší dostupnost zdravotní péče,
  • zlepšení úrovně znalostí seniorů v problematice péče o zdraví,
  • zvýšení úrovně znalostí odborníků.

Univerzita Palackého se prostřednictvím NTMC podílela zejména na plánu využitelnosti s udržitelným využíváním výsledků projektu v dalších výzkumných aktivitách, evaluaci všech pilotů, cost-benefit analýzou a socioekonomickým hodnocením pilotů včetně etických a právních aspektů.

Hlavním výstupem projektu byla zpráva s doporučeními pro Evropskou komisi o relevantních eHealth systémech a službách založených na využívání open access FTTH sítí, které jsou přenositelné a využitelné i v dalších zemích EU.