Národní telemedicínské centrum

Kdo jsme?

Národní telemedicínské centrum (NTMC) vzniklo jako společné pracoviště Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouc. V současné době jsme samostatným organizační jednotkou Fakultní nemocnice Olomouc. V roce 2020 jsme se stali Kompetenčním centrem pro telemedicínu pod Ministerstvem zdravotnictví ČR. Od roku 2012 jsme referenčním místem pro Aktivní a zdravé stárnutí pod Evropskou komisí.

Co děláme?

  • Monitoring pacientů

Dlouhodobě se zabýváme výzkumem v oblasti telemedicíny, kdy ověřujeme technologie, které jsou dostupné na trhu, ale také tvoříme vlastní řešení. Vyvinuli jsme telemedicínskou platformu konzultace.fnol.cz, kterou poskytujeme chronicky nemocným pacientům, kteří jsou našimi pacienty. Zaměřujeme se na široké spektrum diagnóz. Nejvíce pacientů máme z oboru kardiologie, kde se zabýváme srdečním selháním, hypertenzí, plicní arteriální hypertenzí, poruchami srážlivosti krve a poruchami srdečního rytmu. Dalšími obory jsou plicní choroby, konkrétně chronická obstrukční plicní nemoc, diabetologie nebo monitoring dětských pacientů (Telemedicínské centrum pro péči o děti se závažným kombinovaným postižením zdravotního stavu).

Pro pacienty FNOL poskytujeme videokonzultační poradny v oblastech onkologie, kardiologie, logopedie atd.

V rámci návaznosti péče se zabýváme také problematikou telemedicíny v sociálních službách, ale také poskytováním psychosociální podpory paliativních pacientů.

  • Výuka

Kromě vědecko-výzkumné činnosti se zabýváme také výukou pregraduální a postgraduální. Vyučujeme telemedicínu v rámci oboru Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě a na Fakultě zdravotnických věd v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví. Pro studenty jsme vytvořili digitální učebnicí ecardio.cz. Ve spolupráci s Novartisem pod hlavičkou ČKS přednášíme na pravidelném kurzu srdečního selhání pro zdravotní sestry.

Pro zájemce nabízíme přednášky o telemedicíně. Pokud máte zájem, tak nás kontaktujte prostřednictvím emailu info@ntmc.cz.

  • Vývoj

V rámci vývoje jsme vyvinuli vlastní softwarové řešení (SW) a mobilní aplikaci pro chronicky nemocné pacienty. Pracujeme na integraci přístrojů do naší platformy s následným ověřovaním prostřednictvím klinických studií. Zároveň pracujeme na vývoji vlastních hardwarových řešeních (HW), jakými jsou např. přístroje pro monitoring prašnosti v domácím prostředí pacienta nebo monitoring braní léků. S Vysokým učením technickým v Brně spolupracujeme na SW, který má predikovat, u jakých pacientů s Covidem a kdy je nutné nasadit kortikoterapii na základě dostupných obrazových a medicínských dat. 

V rámci našich aktivit realizujeme široké spektrum projektů na národní, tak i mezinárodní úrovni.

Více informací

Videokonzultační platforma FNOL

Novinky

Digitalizace zdravotnictví – Společné setkání Olomouckého kraje a Fakultní nemocnice Olomouc
6. 4. 2021

Digitalizace zdravotnictví – Společné setkání Olomouckého kraje a Fakultní nemocnice Olomouc

Poslední březnový den proběhla online konference se zástupci Olomouckého kraje na téma digitalizace zdravotnictví z pohledu Národního telemedicínského centra (NTMC) při Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL). Online semináře se účastnili zástupci města Jeseník, Inovačního centra Olomouckého kraje, radní Olomouckého kraje pro smart region a v neposlední řadě i náměstci hejtmana Olomouckého kraje.

Přečíst
Když blízcí chybějí. Telemedicína pomáhá ve FN Olomouc zprostředkovat kontakt pacientů s příbuznými
16. 2. 2021

Když blízcí chybějí. Telemedicína pomáhá ve FN Olomouc zprostředkovat kontakt pacientů s příbuznými

Paní Věra Štěpaníková musela být na začátku roku hospitalizována na covidovém oddělení JIP I. interní kliniky - kardiologické Fakultní nemocnice Olomouc. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a zpřísněným epidemiologickým opatřením včetně zákazu návštěv se tak nemohla stýkat se svou dcerou, ani osobně vídat svou vnučku, která navíc žije v Anglii a čeká miminko. Pomocí moderní technologie poskytnuté pracovníky Národního telemedicínského centra (NTMC) při FN Olomouc se však celá rodina mohla „potkávat“ a povídat si prostřednictvím tabletu.

Přečíst