Telemedicína v paliativní péči

14. 9. 2022 
TÉMATA KONFERENCE

  • Etické, legislativní a ekonomické aspekty poskytování telemedicínských služeb v paliativní péči
  • Psychologická, sociální a spirituální podpora paliativních pacientů
  • Telemedicína v období Covidu
  • Akceptace informačních a komunikačních technologií u paliativních pacientů
  • Zkušenosti s telemedicínou v paliativní péčí ve světě

Záznam konference