prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc.,  FESC, FACC, MBA

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA

Vedoucí Národního telemedicínského centra

e-mail: milos.taborsky@fnol.cz

Od roku 2009 doposud pracuje jako přednosta I. interní kliniky - kardiologické ve Fakultní nemocnici Olomouc. Mezi jeho hlavní pracovní náplň patří implantace kardiostimulátorů a implantabilních kardioverter-defibrilátorů, srdeční elektrofyziologie, radiofrekvenční ablace poruch srdečního rytmu, provoz a ekonomika kliniky, personální management, výuka studentů LF a FZV UP. Je tvůrcem myšlenky, zakladatelem Národního telemedicínského centra a hlavním odborným garantem centra.

Profesor Táborský byl v letech 2001- 2006 předsedou Pracovní skupiny pro arytmie a trvalou kardiostimulaci ČKS, v letech 2008 - 2014 členem Výboru ČKS a pro léta 2015 – 2019 byl zvolen předsedou České kardiologické společnosti. Ze zahraničních společností je členem Deutsche Kardiologische Gessellschaft (SRN), Cardiac Electrophysiology Society a Heart Rhythm Society (USA).

Tým Národního telemedicínského centra

  • Zleva: Mgr. Michal Štýbnar, RNDr. et RNDr. Ladislav Stanke, Ph.D., Ing. Tereza Norbertová, Ing. Antonín Hlavinka

Kontakt

Ing. Tereza Norbertová 588 443 713 info@ntmc.cz

 

Projektový tým

Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA manažer Národního telemedicínského centra
Ing. Eva Straková administrátor projektů - aktuálně MD
Ing. Zdeněk Gütter, CSc.  projektový manažer pro mezinárodní projekty
Ing. Ing. David Kula, Ph.D., MBA projektový manažer - ekonom
Mgr. Michal Štýbnar koordinátor projektů, vědecko-výzkumný pracovník
Mgr. Sabina Procházková právník
Ing. Jarmila Neudörflerová projektová podpora
Ing. Antonín Hlavinka koordinátor IT aktivit
Ing. Lukáš Rygol IT vývoj
Ing. David Škoda IT vývoj
Ing. Tomáš Vohralík IT vývoj
Jakub Halcin IT vývoj
RNDr. et RNDr. Ladislav Stanke, Ph.D. R&D, vědecko-výzkumný pracovník
Mgr. Jana Chudobová koordinační a projektový pracovník
Ing. Monika Staníková koordinační a projektový pracovník
Mgr. Zdislav Doleček vědecko-výzkumný pracovník

 

Odborný tým lékařů a zdravotnických pracovníků

Obor kardiologie

 
  • Srdeční selhání
• MUDr. Marie Lazárová, Ph.D.
• MUDr. Jan Přeček, Ph.D
• MUDr. Renata Aiglová
• MUDr. Monika Kamasová
• MUDr. Aleš Smékal
• MUDr. Štěpán Hudec
  • Antikoagulační léčba
• MUDr. Marcela Škvařilová
  • Plicní arteriální hypertenze
• prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.
• Mgr. Dagmar Hetclová
  • Arytmologie
• MUDr. Marián Fedorco, Ph.D
• MUDr. Tomáš Skála, Ph.D
• MUDr. Vlastimil Doupal
• MUDr. Marek Vícha
• Ing. Pavel Bradáč
• Petr Rohánek, DiS.
• Dalibor Klimeš, DiS.
  • Neinvazivní kardiologie
• MUDr. Jan Galuszka, Ph.D.
  • Zdravotní sestry pro telemonitoring
• Irena Továrková
• Helena Rakovská
  • Arteriální hypertenze
• doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.

Obor pneumologie 

• prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
• MUDr. Samuel Genzor

Obor diabetologie

• doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.
• MUDr. Ondřej Krystyník

Obor neurologie

• doc. MUDr. Daniel Šaňák. Ph.D., FESO

Obor pediatrie

• prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
• MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.

Obor onkologie

• prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
• MUDr. Radmila Lemstrová 

Farmakologie

• Mgr. Robert Běhal

Nutriční terapeut

• Mgr. Marie Kohutová, Dis.

Paliativní tým

MUDr. Marie Lazárová, Ph.D.

MUDr. Hana Kalábová, Ph.D.

PhDr. Marie Marečková, Ph.D.

MUDr. Mgr. Petr Struk

Lenka Jančíková

Mgr. Kateřina Tichá, DiS.