Národní telemedicínské centrum
Fakultní nemocnice Olomouc

MENU
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA

Vedoucí Národního telemedicínského centra
e-mail: milos.taborsky@fnol.cz

Od roku 2009 doposud pracuje jako přednosta I. interní kliniky - kardiologické ve Fakultní nemocnici Olomouc. Mezi jeho hlavní pracovní náplň patří implantace kardiostimulátorů a implantabilních kardioverter-defibrilátorů, srdeční elektrofyziologie, radiofrekvenční ablace poruch srdečního rytmu, provoz a ekonomika kliniky, personální management, výuka studentů LF a FZV UP. Je tvůrcem myšlenky, zakladatelem Národního telemedicínského centra a hlavním odborným garantem centra.

Profesor Táborský byl v letech 2001- 2006 předsedou Pracovní skupiny pro arytmie a trvalou kardiostimulaci ČKS, v letech 2008 - 2014 členem Výboru ČKS a pro léta 2015 – 2019 byl zvolen předsedou České kardiologické společnosti. Ze zahraničních společností je členem Deutsche Kardiologische Gessellschaft (SRN), Cardiac Electrophysiology Society a Heart Rhythm Society (USA).

Tým Národního telemedicínského centra

Tým Národního telemedicínského centra

Kontakt

Ing. Tereza Norbertová 588 443 713 info@ntmc.cz

Projektový tým

Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA manažer Národního telemedicínského centra
Ing. Eva Straková administrátor projektů
Ing. Zdeněk Gütter, CSc.  projektový manažer pro mezinárodní projekty
Ing. Ing. David Kula, Ph.D., MBA projektový manažer - ekonom
Mgr. Michal Štýbnar koordinátor projektů, vědecko-výzkumný pracovník
Mgr. Sabina Procházková právník
Ing. Jarmila Neudörflerová projektová podpora
Ing. Antonín Hlavinka koordinátor IT aktivit
Ing. Lukáš Rygol IT vývoj
Ing. David Škoda IT vývoj
RNDr. et RNDr. Ladislav Stanke, Ph.D. R&D, vědecko-výzkumný pracovník

Odborný tým lékařů a zdravotnických pracovníků

Obor kardiologie

Srdeční selhání

 • MUDr. Marie Lazárová, Ph.D.
 • MUDr. Jan Přeček, Ph.D
 • MUDr. Renata Aiglová
 • MUDr. Monika Kamasová
 • MUDr. Aleš Smékal
 • MUDr. Štěpán Hudec

Antikoagulační léčba

 • MUDr. Marcela Škvařilová

Plicní arteriální hypertenze

 • prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.
 • Mgr. Dagmar Hetclová

Arytmologie

 • MUDr. Marián Fedorco, Ph.D
 • MUDr. Tomáš Skála, Ph.D
 • MUDr. Vlastimil Doupal
 • MUDr. Marek Vícha
 • Ing. Pavel Bradáč
 • Petr Rohánek, DiS.
 • Dalibor Klimeš, DiS.

Neinvazivní kardiologie

 • MUDr. Jan Galuszka, Ph.D.

Zdravotní sestry pro telemonitoring

 • Irena Továrková
 • Helena Rakovská

Arteriální hypertenze

 • Doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.
 • Doc. MUDr. Daniel Šaňák. Ph.D., FESO

Obor pneumologie

 • Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
 • MUDr. Samuel Genzor

Obor diabetologie

 • Doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.
 • MUDr. Ondřej Krystyník

Obor neurologie

 • Doc. MUDr. Daniel Šaňák. Ph.D., FESO

Obor Pediatrie

 • Prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
 • MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.

Obor onkologie

 • Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
 • MUDr. Radmila Lemstrová 

Farmakologie

 • Mgr. Robert Běhal

Nutriční terapeut

 • Mgr. Marie Kohutová, Dis.