Náš tým

Tým NTMC je složen z členů zaměřených na množství zdánlivě nesouvisejících oborů. Různorodost zkušeností a absolvovaných oborů u jednotlivých členů reflektuje multidisciplinaritu, kterou si téma telemedicíny vyžaduje. V rámci ní se pohybujeme od zdravotnického managementu, přes softwarové inženýrství, konceptuální design, user experience až po sociální a také paliativní péči. Tým tak pokryje celé spektrum projektových aktivit - odborných i administrativních.

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc.,  FESC, FACC, MBA

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA

Vedoucí Národního telemedicínského centra

Od roku 2009 doposud pracuje jako přednosta I. interní kliniky - kardiologické ve Fakultní nemocnici Olomouc. Mezi jeho hlavní pracovní náplň patří implantace kardiostimulátorů a implantabilních kardioverter-defibrilátorů, srdeční elektrofyziologie, radiofrekvenční ablace poruch srdečního rytmu, provoz a ekonomika kliniky, personální management, výuka studentů LF a FZV UP. Je tvůrcem myšlenky, zakladatelem Národního telemedicínského centra a hlavním odborným garantem centra.

Profesor Táborský byl v letech 2001- 2006 předsedou Pracovní skupiny pro arytmie a trvalou kardiostimulaci ČKS, v letech 2008 - 2014 členem Výboru ČKS a pro léta 2015 – 2019 byl zvolen předsedou České kardiologické společnosti. Ze zahraničních společností je členem Deutsche Kardiologische Gessellschaft (SRN), Cardiac Electrophysiology Society a Heart Rhythm Society (USA).

Ladislav Stanke

Ladislav Stanke

R&D, vědecko-výzkumný pracovník

Ladislav je výzkumný a vývojový pracovník NTMC, který má na starosti technické aspekty projektů. K tomu mu dopomáhají předchozí zkušenosti z akademické sféry i průmyslu, kde se věnoval převážně aplikované optice. V rámci NTMC se ponejvíce zabývá návrhem konceptů pro využití senzoriky a komunikačních technologií k měření a přenosu různých biofyzikálních signálů. Kromě hardwaru jej zajímá také oblast zpracování signálu a obrazu. Má rád inovace všeho druhu. Inspiraci nalézá v izraelských inovačních aktivitách, ale také v osobnostech Nikoly Tesly, Hedy Lamarr a v dnešní době zejména v Elonu Muskovi. Ve volném čase rád čte technickou literaturu, sci-fi a grafické novely, poslouchá elektronickou hudbu, fotografuje a baví se aditivní výrobou a druhotným využitím staré elektroniky a mechanických součástek.

Michal Štýbnar

Michal Štýbnar

koordinátor projektů, vědecko-výzkumný pracovník

Michal je projektovým manažerem NTMC. V rámci projektů se soustřeďuje zejména na aspekty komunikace s lidmi, ať se již jedná o zdravotnický personál či pacienty. Aktivity NTMC komunikuje na odborných konferencích i ve výuce. Spoluvytváří podobu webového rozhraní i aplikace, která je v NTMC vyvíjena. Připravuje projektové výstupy ve formě metodik a prezentací. Předává zpětnou vazbu mezi jednotlivé aktéry vývojového procesu tak, aby docházelo k maximálnímu naplnění všech očekávání. V jeho aktivitách mu pomáhají znalosti, které získal během studia Managementu ve zdravotnictví a následně během práce ve zdravotnictví, kde se pohyboval v oblasti zobrazovacích metod. Michal je nadšeným fotbalistou a hrdým otcem malého Míti a Laldy. Rád čte populárně naučnou literaturu, sleduje historické a sci-fi seriály.

Monika Staníková

Monika Staníková

koordinační a projektový pracovník

Monika je jedním z nejnovějších členů týmu. Monika se postupně zapojuje do všech aktivit NTMC. Zejména do projektů týkajících se ekonomických aspektů digitalizace zdravotnictví, ale také do projektu, který se týká využívání telemedicíny v paliativní péči. Monika pomáhá týmu připravovat rešerše, zejména v oblastech ekonomických, sociálních a psychologických. Spolupodílí se na přípravách projektových výstupů. V práci ji pomáhají znalosti, které získala v rámci studia Managementu ve zdravotnictví a také v praxi jako administrativní pracovník v akademické sféře. Ve volném čase ráda běhá, cvičí jógu a tráví čas s přáteli a psy. Poslouchá nejnovější hudební produkci, čímž zamíchala repertoárem hraným v kanceláři NTMC.

Jana Chudobová

Jana Chudobová

koordinační a projektový pracovník

Jana je zodpovědná za projekty, které mají přesah do oblasti sociální péče. Většinou se jedná o projekty, které mají za cíl zvýšit kvalitu života seniorů. Jana se věnuje rešerším v oblasti sociální péče, hledá dobré praxe ze zahraničí, navrhuje způsoby možného převzetí dobrých praxí u nás a vypracovává metodiky aplikace inovací v sociální péči pro potřeby českých seniorů. V rámci zmíněné problematiky má Jana znalosti jak z neziskových organizací, tak z veřejného sektoru, přičemž jí nechybí ani vzdělání v této oblasti. Volný čas tráví Jana se svým manželem a dcerou Ninou. Jana čte populárně naučnou literaturu a sleduje investigativní publicistiku.

Zdislav Doleček

Zdislav Doleček

vědecko-výzkumný pracovník

Zdislav je stejně jako Jana zodpovědný za projekty s přesahem do sociální oblasti. Kromě těchto projektů se věnuje také inovacím ve zdravotní péči a možnostem zvyšování dostupnosti zdravotní péče v odlehlých obcích s pomocí telemedicíny. V tomto ohledu je zároveň zodpovědný za řízení projektu, jehož cílem je výše uvedené. Zdislav má bohaté zkušenosti z veřejné správy, které na současných projektech bohatě využívá. Zdislav rád běhá a jezdí na koloběžce, věnuje se své rodině, píše vědecká pojednání, tvoří koláže a je amatérským entomologem.