Náš tým

Tým NTMC je složen z členů zaměřených na množství zdánlivě nesouvisejících oborů. Různorodost zkušeností a absolvovaných oborů u jednotlivých členů reflektuje multidisciplinaritu, kterou si téma telemedicíny vyžaduje. V rámci ní se pohybujeme od zdravotnického managementu, přes softwarové inženýrství, konceptuální design, user experience až po sociální a také paliativní péči. Tým tak pokryje celé spektrum projektových aktivit - odborných i administrativních.

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc.,  FESC, FACC, MBA

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA

Vedoucí Národního telemedicínského centra

Od roku 2009 doposud pracuje jako přednosta I. interní kliniky - kardiologické ve Fakultní nemocnici Olomouc. Mezi jeho hlavní pracovní náplň patří implantace kardiostimulátorů a implantabilních kardioverter-defibrilátorů, srdeční elektrofyziologie, radiofrekvenční ablace poruch srdečního rytmu, provoz a ekonomika kliniky, personální management, výuka studentů LF a FZV UP. Je tvůrcem myšlenky, zakladatelem Národního telemedicínského centra a hlavním odborným garantem centra.

Profesor Táborský byl v letech 2001- 2006 předsedou Pracovní skupiny pro arytmie a trvalou kardiostimulaci ČKS, v letech 2008 - 2014 členem Výboru ČKS a pro léta 2015 – 2019 byl zvolen předsedou České kardiologické společnosti. Ze zahraničních společností je členem Deutsche Kardiologische Gessellschaft (SRN), Cardiac Electrophysiology Society a Heart Rhythm Society (USA).

Ladislav Stanke

Ladislav Stanke

R&D, vědecko-výzkumný pracovník

Ladislav je výzkumný a vývojový pracovník NTMC, který má na starosti technické aspekty projektů. K tomu mu dopomáhají předchozí zkušenosti z akademické sféry i průmyslu, kde se věnoval převážně aplikované optice. V rámci NTMC se ponejvíce zabývá návrhem konceptů pro využití senzoriky a komunikačních technologií k měření a přenosu různých biofyzikálních signálů. Kromě hardwaru jej zajímá také oblast zpracování signálu a obrazu. Má rád inovace všeho druhu. Inspiraci nalézá v izraelských inovačních aktivitách, ale také v osobnostech Nikoly Tesly, Hedy Lamarr a v dnešní době zejména v Elonu Muskovi. Ve volném čase rád čte technickou literaturu, sci-fi a grafické novely, poslouchá elektronickou hudbu, fotografuje a baví se aditivní výrobou a druhotným využitím staré elektroniky a mechanických součástek.

Michal Štýbnar

Michal Štýbnar

koordinátor projektů, vědecko-výzkumný pracovník

Michal je projektovým manažerem NTMC. V rámci projektů se soustřeďuje zejména na aspekty komunikace s lidmi, ať se již jedná o zdravotnický personál či pacienty. Aktivity NTMC komunikuje na odborných konferencích i ve výuce. Spoluvytváří podobu webového rozhraní i aplikace, která je v NTMC vyvíjena. Připravuje projektové výstupy ve formě metodik a prezentací. Předává zpětnou vazbu mezi jednotlivé aktéry vývojového procesu tak, aby docházelo k maximálnímu naplnění všech očekávání. V jeho aktivitách mu pomáhají znalosti, které získal během studia Managementu ve zdravotnictví a následně během práce ve zdravotnictví, kde se pohyboval v oblasti zobrazovacích metod. Michal je nadšeným fotbalistou a hrdým otcem malého Míti. Rád čte populárně naučnou literaturu, sleduje historické a sci-fi seriály.

Tereza Norbertová

Tereza Norbertová

projektová administrátorka

Tereza je nejen projektová administrátorka, ale dokáže bez potíží zastat úkoly projektového managementu, čímž pomáhá ostatním členům týmu lépe rozložit síly mezi množstvím řešených projektů. Tereza tak zvládá odborné i administrativní aspekty řešených projektů. Kromě toho má na starosti komunikaci s partnery NTMC a to jak z akademické, tak privátní sféry. Podporuje výběrová řízení a nákupy. Stará se o výkaznictví a finanční záležitosti projektů. Spoluvytváří projektové výstupy. V těchto aktivitách ji pomáhají znalosti ze studií ekonomie, ale také z praxe, kterou získávala po celém světě. Tereza si užívá cestování, hlavně do volné přírody a hor, kam cestuje se svým manželem a psem. Věnuje se józe a masážím. Má ráda meditační hudbu a četbu severských detektivek.

Monika Staníková

Monika Staníková

koordinační a projektový pracovník

Monika je jedním z nejnovějších členů týmu. Monika se postupně zapojuje do všech aktivit NTMC. Zejména do projektů týkajících se ekonomických aspektů digitalizace zdravotnictví, ale také do projektu, který se týká využívání telemedicíny v paliativní péči. Monika pomáhá týmu připravovat rešerše, zejména v oblastech ekonomických, sociálních a psychologických. Spolupodílí se na přípravách projektových výstupů. V práci ji pomáhají znalosti, které získala v rámci studia Managementu ve zdravotnictví a také v praxi jako administrativní pracovník v akademické sféře. Ve volném čase ráda běhá, cvičí jógu a tráví čas s přáteli a psy. Poslouchá nejnovější hudební produkci, čímž zamíchala repertoárem hraným v kanceláři NTMC.

Jana Chudobová

Jana Chudobová

koordinační a projektový pracovník

Jana je zodpovědná za projekty, které mají přesah do oblasti sociální péče. Většinou se jedná o projekty, které mají za cíl zvýšit kvalitu života seniorů. Jana se věnuje rešerším v oblasti sociální péče, hledá dobré praxe ze zahraničí, navrhuje způsoby možného převzetí dobrých praxí u nás a vypracovává metodiky aplikace inovací v sociální péči pro potřeby českých seniorů. V rámci zmíněné problematiky má Jana znalosti jak z neziskových organizací, tak z veřejného sektoru, přičemž jí nechybí ani vzdělání v této oblasti. Volný čas tráví Jana se svým manželem a dcerou Ninou. Jana čte populárně naučnou literaturu a sleduje investigativní publicistiku.

Zdislav Doleček

Zdislav Doleček

vědecko-výzkumný pracovník

Zdislav je stejně jako Jana zodpovědný za projekty s přesahem do sociální oblasti. Kromě těchto projektů se věnuje také inovacím ve zdravotní péči a možnostem zvyšování dostupnosti zdravotní péče v odlehlých obcích s pomocí telemedicíny. V tomto ohledu je zároveň zodpovědný za řízení projektu, jehož cílem je výše uvedené. Zdislav má bohaté zkušenosti z veřejné správy, které na současných projektech bohatě využívá. Zdislav rád běhá a jezdí na koloběžce, věnuje se své rodině, píše vědecká pojednání, tvoří koláže a je amatérským entomologem.