Implementation of personalised risk prediction and prevention of sudden cardiac death after myocardial infarction (PROFID)

V rámci projektu PROFID se bude s využitím nejmodernějších metod a rozsáhlých souborů klinických dat z různých evropských oblastí vyvíjet nástroj na podporu klinického rozhodování (skóre rizika), který bude předvídat jednotlivá rizika náhlé srdeční smrti a identifikovat ty pacienty po infarktu myokardu, pro které bude implantace ICD maximálně prospěšná a vysoce účinná. Budou realizovány dvě paralelní randomizované klinické studie s cílem prokázat, že ve srovnání se současnou praxí implantací ICD po infarktu myokardu může využití personalizovaných informací o riziku náhlé srdeční smrti přinést významné zdravotní přínosy pro pacienta a společnost a také zredukovat náklady na poskytování zdravotní péče, což mají potvrdit zdravotní ekonomické analýzy. Bude spuštěn pilotní provoz využití rizikového skóre ve 3 evropských regionech za účasti pojišťoven a úřadů. 

V rámci projektu spolupracuje 21 organizací z 11 různých evropských zemí, které jsou vedené Leipzig Heart Institute GmbH, Německo. Projekt bude trvat 60 měsíců od ledna 2020 do prosince 2024 a je financovaný programem Evropské unie s názvem Horizon 2020. Jedinečné složení konsorcia s klíčovými lídry, pacienty, velkými nemocničními řetězci, plátci, politickými činiteli a státními orgány v celé Evropě má zajistit implementaci do rutinní klinické praxe.

Hlavním cílem projektu je aktualizace guidelines pro ESC (the European Society of Cardiology) s cílem implementovat výsledky studie PROFID do klinické praxe. V rámci projektu vznikne registr pacientů s fibrilací síní, u kterých bude použit nástroj pro podporu klinického rozhodování při implantaci ICD s výpočtem rizikového skóre. 

Kontakty:

Tento projekt je financován z programu Evropské unie Horizon 2020 zaměřeného na výzkum a inovace pod grantovou dohodou číslo  847999.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No  847999.