Reg. č. CZ31.1.01/MV/23_44/0000044

Projekt je realizován v rámci Národního plánu obnovy, komponenta 1. 1 Digitální služby občanům a firmám, výzva č. 20.  

Záměrem reformy je vytvořit důvěryhodný a transparentní rámec pro poskytování zdravotních služeb na dálku s využitím ICT (telemedicíny včetně mHealth) zahrnující: 

  1. analýzu a návrh legislativních opatření upravujících postavení telemedicíny mezi různými formami zdravotní péče v souladu s evropským a českým právem,
  2. navržení systému hodnocení resp. posuzování intervencí využívajících telemedicínu, doporučených klinických postupů, jejich začlenění do systému zdravotních služeb a stanovení úhrad za výkony a zdravotnické prostředky + s tímto spojený návrh systémového řešení registrace a úhrad za použití aplikací mobilního zdravotnictví (mHealth),
  3. návrh a realizace modelu regionálního/celostátního systému (platformy) pro zpřístupnění nástrojů telemedicíny v principu všem poskytovatelům zdravotních služeb a jejich pacientům, 
  4. ověření navržených metod a systémů v pilotních projektech. 

Způsob, metodiky a rozsah činností realizátor od počátku řešení každého produktu a podproduktu průběžně s gestorem konzultuje na pravidelných nebo mimořádných poradách.  

Součásti projektu je také naplánování a realizace komunikační strategie na podporu výše uvedených aktivit. 

Doba realizace projektu je stanovena od 1.1.2023 do 31.5.2026.

Celkové způsobilé výdaje projektu, financované v rámci NPO (bez DPH) činí 170 000 000 Kč.