Na Krétě se uskutečnila závěrečná konference k projektu SHAPES

21. 11. 2023

Projekt Smart and Healthy Ageing through People Engaging in Supportive Systems (SHAPES) vyvrcholil ve dnech 12 a 13. října 2023 závěrečnou konferencí, která se uskutečnila v Heraklionu. Skončila tak čtyřletá spolupráce 36 partnerů ze 14 evropských zemí, přičemž Fakultní nemocnice Olomouc byla zastoupena prostřednictvím Národního telemedicínského centra (NTMC). Cílem inovačního projektu, financovaného programem Evropské unie s názvem Horizont 2020, bylo vytvořit integrační IT platformu, která spojí širokou škálu digitálních řešení zaměřených na zlepšení zdravotních indikátorů, kvality života a nezávislosti lidí stárnoucí populace. Na konferenci v hlavním městě Kréty přicestovalo více než 80 účastníků.

 

  • Obrázek 1: Konference se zúčastnilo více než 80 zástupců 36 partnerů ze 14 zemí.

 

Hlavní úlohou NTMC byla realizace dvou pilotního ověření nových technologií v oblasti monitorace pacientů s chronickými onemocněními. Konkrétně se jednalo o chronické srdeční selhání a chronickou obstrukční plicní nemoc. Po dobu 3 měsíců NTMC monitorovalo celkem 50 pacientů, kteří byli vybavení tabletem s aplikací vyvinutou ve FNOL, pomocí níž mohli komunikovat se svým ošetřujícím personálem a zároveň sbírat data z široké palety poskytnutých zdravotnických prostředků. Mezi tyto zdravotnické prostředky patřilo např. mobilní EKG, oxymetr, tlakoměr, spirometr a další. Dálkový přenos dat může jednak do jisté míry nahradit návštěvy v ordinacích lékařů a jednak poslouží tvorbě modelů, které mohou být schopni predikovat blížící se zhoršení zdravotního stavu pacientů tyto systémy využívající.

V rámci pracovních balíčků představil každý z leading partnerů odvedenou práci a nejdůležitější výsledky a poznatky, a to jak z oblasti samotných pilotních ověření, tak z pohledu legislativy, marketingu nebo etiky. Prezentaci provázela živá diskuze k možným budoucím zlepšením.

Výsledky projektu mohli zástupci NTMC představit také druhý den konference během workshopu v rámci Evropského inovačního partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí (EIP pro AHA). Poznatky přitom mohli konfrontovat se zkušenostmi z dalších evropských zemí.

Vřelý dík patří Helénské středomořské univerzitě za organizaci konference a reprezentativní ukončení projektu.