Digitalizace zdravotnictví – Společné setkání Olomouckého kraje a Fakultní nemocnice Olomouc

6. 4. 2021

Poslední březnový den proběhla online konference se zástupci Olomouckého kraje na téma digitalizace zdravotnictví z pohledu Národního telemedicínského centra (NTMC) při Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL). Online semináře se účastnili zástupci města Jeseník, Inovačního centra Olomouckého kraje, radní Olomouckého kraje pro smart region a v neposlední řadě i náměstci hejtmana Olomouckého kraje.

První prezentace Antonína Hlavinky, náměstka pro IT technologie FNOL, byla zaměřena na to, jakým způsobem probíhá sdílení zdravotnické dokumentace v současné době a jak se to změní nasazením komunikační a integrační platformy, kterou tvoří Fakultní nemocnice Olomouc v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Následně bylo prezentováno Zdislavem Dolečkem sdílení zdravotnické dokumentace mezi poskytovateli zdravotních a sociálních služeb, které je jednou z činností v mezinárodním projektu niCE-life, kde je NTMC součástí konsorcia.

Dále proběhly prezentace na téma využití telemedicínských služeb u chronicky nemocných pacientů (Michal Štýbnar) s navazující prezentací ohledně Integrovaných teritoriálních investic (David Kula), které mapovaly dotační činnosti a možnosti spolupráce s Olomouckým krajem. Jako poslední proběhla prezentace projektu JADECARE (Společná akce k implementaci digitálně podporované integrované péče se zaměřením na občana), kde byly prezentovány záměry projektu s akcentem na sdílení zdravotnické dokumentace mezi jednotlivými poskytovateli zdravotní a sociální péče a implementace telemedicínských služeb do rutinní praxe se zaměřením na Jesenicko.

Na závěr proběhla diskuse, kdy byly shrnuty následující kroky spolupráce s možností účasti zástupců kraje na vzdělávacích online návštěvách v rámci projektu JADECARE, kde budou prezentovány dobré praxe z Katalánska, Baskicka a Jižního Dánska se zaměřením na integrovanou péči.